Språkkafé for alle (Røde Kors)

Evenemangsinformation

Språkkafé for alle

Onsdager kl. 10.00 - 12.00, 9. januar - 29.mai

Unntak: uke 6 (NBBK) uke 9 (vinterferie), uke 16 (påskeferie) og 1.mai

språkkafe
rødekors
norsk
onsdag