Sølvberget

Adres
Sølvberggt. 2
Stavanger
SOB 6 KWI
Språkkafé for viderekomne (SAPS)
06.04.2019 10:30 @ 3. etasje, Klasserommet
SOB 6 KWI
SOB 6 KWI
Tegneworkshop (SAPS)
06.04.2019 12:00 @ 2.etasje, Studioet
SOB 6 KWI
SAPS språkkafé for nybegynnere (A1-A2)
06.04.2019 14:00 @ 3. etasje, Klasserommet
SOB 6 KWI
Åpen scene på Sølvberget
06.04.2019 14:00 @ 3. etasje Musikkscenen
SOB 6 KWI
Musikkprat: Den nye vinen
06.04.2019 14:00 @ -1. etasje, Kjelleren
NIE 7 KWI
Søndagsbarn: Hvor er påskeegget?
07.04.2019 14:00 @ 1. etasje, Møteplassen
PON 8 KWI
PON 8 KWI
Multi-språkkafe SAPS
08.04.2019 18:00 @ -1.etasje, Kjellerverkstedet
WTO 9 KWI
Lesestund
09.04.2019 11:00 @ 2. etasje, Skattkammeret
WTO 9 KWI
WTO 9 KWI
Smartere sammen: Datahjelp
09.04.2019 13:00 @ 3.etasje, Verkstedet
WTO 9 KWI
Leksehjelp (Røde Kors)
09.04.2019 15:00 @ 3. etasje, Klasserommet
WTO 9 KWI
Språkkafé for ungdom (Røde Kors)
09.04.2019 16:00 @ 3.etasje, Språkrommet
WTO 9 KWI
Språkkafé for viderekomne(SAPS)
09.04.2019 18:30 @ -1.etasje, Kjellerverkstedet
ŚRO 10 KWI
ŚRO 10 KWI
Språkkafé for alle (Røde kors)
10.04.2019 10:00 @ 1. etasje, Møteplassen
ŚRO 10 KWI
Strikk og lytt
10.04.2019 11:30 @ Kvernevik svømmehall
ŚRO 10 KWI
Leksehjelp (Røde Kors)
10.04.2019 15:00 @ 3. etasje, Klasserommet
CZW 11 KWI
Bokprat: Ida Hegazi Høyer
11.04.2019 12:00 @ Kinosal 5
CZW 11 KWI
Leksehjelp (Røde Kors)
11.04.2019 15:00 @ 3. etasje, Klasserommet
CZW 11 KWI
Smartere sammen: Åpent verksted
11.04.2019 15:00 @ 3.etasje, Verkstedet
CZW 11 KWI
Brettspill (SAPS)
11.04.2019 17:00 @ -1.etasje, Kjellerverkstedet
CZW 11 KWI
Gratis advokathjelp
11.04.2019 17:00 @ 4. etasje, Innsikten
CZW 11 KWI