Utstilling: Barn i krig

Arrangementsinformasjon

Åpent til 28. februar: Med utstillingen «Barn i krig» ønsker Avistegnernes hus å sette søkelyset på barns situasjon i krigs- og konfliktområder som Syria, Jemen, Irak og Gaza. 67 tegnere fra 51 land har bidratt med tegninger som aktualiserer hvordan barn i krigsområder frarøves frihet og trygghet. Utstillingen er produsert i samarbeid med Drøbaks fribytegnere Arifur Rahman fra Bangladesh og Fadi Abou Hassan fra Syria og er støttet av «Fritt Ord».


utstilling
møteplassen