Språkkafé for alle på nett (Røde Kors)

Arrangementsinformasjon

Språkkafeen blir digital!

Vi bruker Messenger på telefon for å møtes. Ta kontakt med frivilligkoordinator Elinor Melbye på tlf 90203775 eller epost: elimelb@online.no for påmelding

Språkkaféen er et tilbud til deg som snakker litt norsk, og ønsker å bli enda bedre. En språkkafé er ikke et språkkurs, men et sted du møter andre som også trener på å snakke norsk. Tilbudet er gratis, og arrangeres av Røde Kors. 

The language cafe becomes digital!

We use Messenger on the phone to meet. Sign up by contacting Volunteer Coordinator Elinor Melbye on tel 90203775 or email: elimelb@online.no

The language cafe is an offer for those who speak a little Norwegian and want to be even better. A language cafe is not a language course, but a place you meet others who also practice speaking Norwegian. The offer is free and is organized by the Red Cross.

 

digital
språkkafe
ikn
rødekors
rennesøy
finnøy
madla