Pårørendesenteret: Å være pårørende

Arrangementsinformasjon

Hvor stor belastning kan pårørende ta, er vi forberedt på et større pårørendeansvar og i hvilken retning går utviklingen? Disse spørsmålene debatteres på Sølvberget i Stavanger mandag 20. januar.

Debatten er delt inn i tre bolker:
1: Tilgang på hjelpetilbud: Hva trenger vi, hva har vi og hvor synlig er hjelpetilbudet for de som trenger det?

2: Psykisk helse og ungdom: Hva er den reelle situasjonen i forhold til opptrappingsplan for psykisk helse i skolen, hva gjøres på feltet og hva forventes av støtte fra sentrale myndigheter?

3: Hva tenker vi om pårørendesituasjonen i framtida?
I hvilken retning går utviklingen, hvor stor belastning kan pårørende ta og hvor forberedt er vi på et større
pårørendeansvar?

I debatten, som ledes av Tom Hetland, deltar politikere og fagpersoner. Disse er blant andre: Sveinung Stensland og Hege Liadal Haukeland, begge stortingsrepresentanter fra Rogaland og medlemmer av helse- og omsorgskomiteen, Helge Dragsund og Wenche Handegaard fra Stavanger kommune, Gro Peck fra Stavanger Universitetssjukehus, Håkon Hauge Johnsen fra Blåkors Sandnes, Kirsten Jæger Fjetland fra VID Sandnes, og Inger Marie Farbrot fra Kreftsomsorg Rogaland.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

psykisk helse
pårørendesenteret