Bok og kaffi på biblioteket

Arrangementsinformasjon

Velkommen til ein kjekk onsdagsførmiddag med boksnakk og kaffidrøs. Her legg med ut informasjon om kva som skjer dei aktuelle datoene. 

rennesøy
bokprat
bokogkaffi
voksen