Språkkafe på Finnøy

Arrangementsinformasjon

Vil du snakka norsk saman med andre? Vil du diskutera ulike tema og få oppklart ulike språkproblem? Annakvar torsdag samtaler vi på biblioteket. Kom og bli med!

finnøy
språkkafe