Tillitsperson

Arrangementsinformasjon

Trenger du bistand i møte med det offentlige? Trenger du en tillitsperson? For mange kan møtet med det offentlige være vanskelig. For å få den hjelpen man har krav på må man blant annet lese brev, fylle ut søknader, skaffe nødvendig dokumentasjon og gjøre seg forstått i ulike møter. Kirkens Bymisjon Stavanger gir gratis hjelp gjennom en tillitsperson. Tilbudet retter seg mot personer med innvandrerbakgrunn.

1.etasje, Sølvberget bibliotek og kulturhus (møterom ved siden av den røde infoskranken)

tillitsperson
voksne
ikn