Bokprat på Finnøy: Frå Mumletjønn til Gnuldrehei, våre villaste og raraste stadnamn

Arrangementsinformasjon

Pølsesvingen og Varmen, Buseneset, Alaska og Paradis, Stavanger er full av løgne stadnamnMen kvifor heiter det Paradis, og finst det eit Helvete i nærleiken? Leikar ungane framleis cowboy og indianar i Mississippiskogen, og kvar ligg Drållehåla? 
Forfattar og NRK-journalist Gøril Grov Sørdal, som i haust kom ut med ei bok om Noregs rare stadnamn, fortel om Noregs og Stavanger, Rennesøy, og Finnøys løgnaste stadnamn. 

bokprat
finnøy
voksne