Leksehjelp

Arrangementsinformasjon

På biblioteket får du hjelp til leksene enten du er elev i ungdomsskolen, videregående skole, privatist eller ved voksenopplæring. Leksehjelpen drives av høyt utdannede voksne som er frivillige leksehjelpere for Stavanger Røde Kors. Tilbudet er gratis og gjelder for alle fag.   

Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 15.00-19.00 
7. januar-11. juni, 2020 
Unntak: uke 9 (vinterferie), uke 15 (påskeferie) og uke 21 (Kr. himmelfartsdag) 

 

 

leksehjelp
skole
læring
kurs