AVLYST Multi-språkkafe (SAPS)

Arrangementsinformasjon

Sølvberget avlyser alle arrangementer fra og med torsdag 12. mars til og med 31. mars. Årsaken er koronavirus-smittefare. Stavanger kommune kom med nye retningslinjer for dette tirsdag 11. mars. Betalte billetter til avlyste arrangement vil bli refundert.

Multi-språkkafe 

En uformell læringsarena for deg som vil lære et nytt språk samt blir kjent med nye mennesker. Dette skal være en språkkafe der folk møtes og lærer språk gjensidig fra hverandre - det vil si at du utveksler språk men en annen person/ gruppe som ønsker å lære ditt språk. Vi bruker språkspill som verktøy og støtte under kafeen.

språkkafe
språk
saps
ikn
korona