Engelsk språkkafe

Arrangementsinformasjon

Ønsker du å gjøre deg bedre forstått på engelsk? Språkkafeen på engelsk er et tilbud til voksne som snakker/forstår litt engelsk, og ønsker å bli enda bedre. Tilbudet er for alle voksne, er gratis og arrangeres av SAPS (Stavanger active people society). 

Do you want to make you better understood in English? The English language cafe is an offer for adults who speak / understand some English and want to be even better. Offer is for all adults, is free of charge. It is arranged by Stavanger Active People Society (SAPS).  

Annenhver fredag kl. 10:30-12:00 27. september-13. desember

Kjellerverkstedet

engelsk
english
språkkafe