Språkkafe for alle (Røde Kors)

Arrangementsinformasjon

Språkkafé for alle

Onsdager kl. 10.00 - 12.00, 9. januar - 29.mai

Unntak: uke 38 (Kapittel) og uke 41 (Høstferie)

språkkafe
røde kors
language cafe
ikn
onsag