HEN flytende kjønn

Arrangementsinformasjon

Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN - også kalt det tredje pronomen - reflekteres i samtidskunsten. Flere av verkene viser hvordan kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser. Det kjønnsoverskridende handler ikke minst om menneskerettigheter. I mange land er det å være homofil eller transperson fortsatt kriminalisert.

galleri
hen
kunst