Pensjonistuniversitetet: Norsk utenrikspolitikk etter 1918

Arrangementsinformasjon

Roald Berg er professor i moderne historie ved Universitetet i Stavanger og spesialist på forsvars- og utenrikspolitisk historie.

Berg påstår at den norske tenkemåten utviklet seg og kom til uttrykk i 200-årsperioden etter 1814. Han mener at grunnlinjene i norske sikkerhetspolitikken, både russofobien og den vestlige stormaktsgarantien, ble til allerede i unionstiden og ble videreført i Integritetstraktaten i 1907 og i NATO-medlemskapet i 1949.  Videre hevder han at folkeretten alltid har vært Norges viktigste forsvarsverk.

Pris: Medlemskap kr. 350, ikke-medlemmer kr. 100 pr. foredrag (kontantsalg i døren).

Kinosal 5 

pensjonistuniversitetet
historie
voksne
pensjonist
berg
foredrag
sølvberget
utenrikspolitikk