Pensjonistuniversitetet: Nasjonal ramme for vindkraft

Arrangementsinformasjon

Nasjonal ramme for vindkraft og konsekvenser for norsk natur.
Ved geofysiker Sveinulf Vågene. 
Vågene har 30 års erfaring fra oljeindustrien og er nå pensjonist med interesse for natur- og miljøvern.

Norge står foran den største industrialiseringen av natur. Et planareal på 2000 kvadratkilometer på størrelse med Vestfold fylke, i hovedsak urørte fjell og heier, forventes å bli bygd ut med vindkraft. Visuelle virkninger fra vindkraftverkene vil påvirke et område på størrelse med vårt største fylke Finnmark.

Dette politiske initiativet kalles «Nasjonal ramme for vindkraft». og vil påvirke svært mange i dette landet, enten direkte gjennom boliger og hytter som faller innenfor influensområdene eller gjennom frilufts- og jaktområder som blir skadelidende. Vi skal alle også være med å betale for denne utbyggingen, ikke bare gjennom elsertifikatene, men også gjennom en rekke andre støtte- og fordelsordninger til vindkraften.

Dette foredraget vil belyse en rekke temaer omkring vindkraften som hittil ikke er belyst på en dekkende måte i den offentlige debatt. Alternativene til vindkraft på land vil også bli fremlagt.

Pris: Medlemskap kr. 350, ikke-medlemmer kr. 100 pr. foredrag (kontantsalg i døren).

Kinosal 5 

pensjonistuniversitetet
senior
sølvberget
voksne
pensjonist
foredrag
vindkraft
naturvern