Velferdsteknologi

Arrangementsinformasjon

Kan roboter gi omsorg og hva betyr teknologisering av omsorgstjenester?

Finn ut hva velferdsteknologi er og hvorfor den ikke kan erstatte nødvendige omsorgstjenester, men vil være et supplement for å gi økt trygghet.  

Hør også om å "Leve hele livet programmet" til Stavanger kommune, der målet er fornøyde brukere og hvor brukere selv gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk skal klare seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. Presentasjonen vil være av Bjarte Bø og Stine Haaland.

Etter foredraget kan du se nærmere på dingser og duppeditter i fagutstillingen som settes opp i forbindelse med foredraget. Der er det mulig å prøve velferdsteknologiutstyr, frisklivsutstyr og lære mer om helseforebyggende prosjekter.