Kulturmøte mellom Hellas og Norge

Arrangementsinformasjon

Gresk forening i Rogaland inviterer sammen med Sølvberget og Foreningen for Nikos Kazantzakis� venner til et kulturmøte mellom Hellas og Norge.

Møtepunkter mellom gresk og norsk kultur løftes frem ved å se nærmere på kulturelle greske storhetsepoker. Reisen starter i antikken hvor vi vil høre utdrag fra den greske mytologien sammen med Arne Ruste sin poesi, som er inspirert av de greske mytene. Videre forflytter vi oss til renessansen og hører på utdrag av diktet Erotokritos av Vinzez Kornaros fra Kreta, i norsk oversettelse av Egil Wyller. Før kvelden avsluttes, vil vi høre om møtet mellom Nikos Kazantzakis og den tysk-norske forleggeren Max Tau, som gjorde Kazantzakis kjent i Norge.

Den norske avdelingen av Foreningen for Nikos Kazantzakis� venner ble stiftet i 2002. Foreningen er en norsk underavdeling av The International Society of Friends of Nikos Kazantzakis, og dens formål er å spre interesse for og kunnskap om arbeidene og ideene til Nikos Kazantzakis.

Gresk forening i Rogaland ble stiftet i 2011 og har som formål å fremme gresk kultur i Stavanger-regionen og forsterke vennskapet blant grekere og folk fra andre nasjonaliteter.

Ansvarlig for presentasjonen er Kiriaki Papadopoulou Samuelsen, oversetter, filolog og bibliotekar.

Møteplassen 1. etasje, kl. 13.30.

kulturmøte
hellas
norge
mytologi
antikken
kazantzakis