Pensjonistuniversitetet: 1800-tallets vestlandske landskap

Arrangementsinformasjon

1800-tallets vestlandske landskap, med kunsthistoriker Inger Gudmundson

Tidlig på 1800-tallet utviklet kunsten seg i nær samhandling med forskningen som foregikk innenfor nye naturvitenskaper som meteorologi og geologi. Kunstnerne studerte naturen, men valgte ulike grader av vitenskapelig tilnærming til den. Noen fokuserte på detaljerte, naturalistiske gjengivelser, mens andre var mer opptatt av å formidle mer poetiske og eksistensielle naturskildringer.

Gudmundson tar publikum med på en reise gjennom det norske landskapet på Vestlandet, fra J. C. Dahl, til Lars Hertervig, Kitty Kielland og Nicolai Astrup. Hun vil forelese om hvordan kunstnernes landskaper knyttet seg til tanker om lokale særpreg og til en nasjonalromantisk historiefortelling, og hvordan landskapenes utforming var inspirert av internasjonal kunst- og idéhistorie.

Pensjonistuniversitetet er et tilbud til alle interesserte over 60 år, og arrangerer foredrag og turer som stimulerer eldre og pensjonister til en aktiv tilværelse. For detaljert program, se programkalenderen eller sjekk solvberget.no/kalender. Medlemskap kr 350, ikke-medlemmer kr 100 per foredrag (kontantsalg i døra).

Onsdag kl. 11.00 i Odeon kino (tidligere SF kino) sal 5, 19. september, 17.oktober, 21. november, 12. desember

Odeon kino, sal 5

 

pensjonistuniversitetet
kunsthistorie
voksne
pensjonist
idehistorie
foredrag