Global morgen: Saudi-Arabia

Arrangementsinformasjon

Saudi Arabia regnes som arnestedet for mye av radikaliseringen av islam, og landet spiller en sentral rolle i kriger og konflikter rundt Den arabiske halvøy. Foredragsholder og forfatter Carl Schiøtz Wibye, som har skrevet boken I terrorens rike og var ambassadør i Saudi Arabia fra 2009 til 2014, vil gi et innblikk i den oljerike statens posisjon.

Frokost og kaffe fra Renaa Xpress kl. 08.00, foredraget er gratis og begynner kl 08.30.

highlights
voksen
ikn