Leksehjelp

Arrangementsinformasjon

På biblioteket får du hjelp til leksene enten du er elev i ungdomsskolen, videregående skole, privatist eller ved voksenopplæring. Leksehjelpen drives av høyt utdannede voksne som er frivillige leksehjelpere for Stavanger Røde Kors. Tilbudet er gratis og gjelderfor alle fag.

Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 15.00 - 19.00.

(Unntatt skolens vinterferie i uke 7, påskeferie, helligdager og høytidsdager)

9. januar - 14. juni, 3. etasje.

leksehjelp
læring
ungdom
rødekors