iPadkurs: Å reise med iPad

Arrangementsinformasjon

Vi tilbyr grunnkurs i bruk av iPad, og fortsetter med undervisning i tema som sosiale medier, kalender og bestilling av reiser. For detaljert program, se programkalenderen eller sjekk solvberget.no/kalender. Ingen påmelding. Har du ikke iPad? Ta kontakt for å låne.
Kurset er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Tirsdager kl. 10.30 - 12.30, 9. januar - 24. april (ikke i påskeuka), Klasserommet, 3. etasje

ipadkurs
senior
tirsdag
dataopplæring
ipad
kurs
grunnopplæring