Leksehjelp

Arrangementsinformasjon
Default 2027   3743575120

På biblioteket får du hjelp til leksene enten du er elev i ungdomsskolen, videregående skole, privatist eller ved voksenopplæring. Leksehjelpen drives av høyt utdannede voksne som er frivillige leksehjelpere for Stavanger Røde Kors. Tilbudet er gratis og åpent for alle fag.

leksehjelp
tirsdag
onsdag
torsdag
rødekors
ungdom